Noteikumi

Noteikumi 

DOUGLAS.LV lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.douglas.lv, turpmāk - Douglas.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2.   SIA “DOUGLAS LATVIA”, reģistrācijas Nr. 40003566973, adrese: Ulbrokas iela 30, Rīga, LV-1021, turpmāk - DOUGLAS, nodrošina Douglas.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Douglas.lv vai izmanto citus Douglas.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Douglas.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.   Ja Lietotājs iegādājas Douglas.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5.   Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces Douglas.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci Douglas.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Douglas.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Douglas.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, DOUGLAS ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Douglas.lv.

1.7.   DOUGLAS patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Douglas.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.   DOUGLAS patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.9. Ja Lietotājs ir veicis pasūtījumu summā virs 500 Eur, tad piegādi veicam tikai apmaksātiem pasūtījumiem.

2.   Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties Douglas.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos Douglas.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē Douglas.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar DOUGLAS Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē Douglas.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu Douglas.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati DOUGLAS nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Douglas.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis Douglas.lv vietnē, DOUGLAS nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Douglas.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt DOUGLAS personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties Douglas.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to DOUGLAS izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Douglas.lv sadaļā - Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. DOUGLAS garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.7. DOUGLAS apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot DOUGLAS partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

2.9. Lai saņemtu pasūtīto preci Douglas veikalā, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Lietotājs var iegādāties preces vietnē Douglas.lv neierobežotu reižu skaitu.

3.2. Preces pirkuma līgums starp DOUGLAS un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Douglas.lv datu bāzē.

3.4. DOUGLAS piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.5. Ja DOUGLAS neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, DOUGLAS atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ DOUGLAS nevar nodrošināt interneta veikalā Douglas.lv iegādātās preces piegādi, DOUGLAS apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, DOUGLAS atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.

4.  Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā Douglas.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci);

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);

4.2.3. ar kredītkarti (pasūtot preci);

4.2.4. ar bankas karti kurjeram vai pakomātā (preces piegādes brīdī);

4.2.5. ar Douglas dāvanu karti;

4.2.6. ar Lieliska dāvana dāvanu karti

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, DOUGLAS to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja maksājums veikts ar dāvanu karti, nauda tiek atmaksāta tajā pašā dāvanu kartē no kuras veikts maksājums par pirkumu. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz DOUGLAS rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru DOUGLAS jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.

4.4. Pērkot dāvanu karti nav iespējams norēķināties ar dāvanu karti. Tas attiecās gan uz parasto Douglas dāvanu karti, gan digitālo dāvanu karti, gan Douglas Make-up skolas dāvanu karti.

5.   Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. Preces Lietotājam var piegādāt DOUGLAS vai viņa pilnvarots pārstāvis.

5.3.  Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

5.4 Piegādes maksa Latvijā ir sākot no 1,50 EUR (viens euro un 50 euro centu). Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 39,95 EUR (trīsdesmit deviņi euro un 95 euro centu),  tad preču piegāde Lietotājam ir bezmaksas. DOUGLAS patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.

5.5. DOUGLAS darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 3-5 darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.

5.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, DOUGLAS ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt DOUGLAS jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā DOUGLAS atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. DOUGLAS neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu DOUGLAS pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam.

5.9. Klients uzņemas atbildību par nopirkto preci, izvēloties pasūtījuma saņemšanas veidu. Douglas nav atbildīgs par laikapstākļu ietekmi uz pasūtīto preci.

6.   Preču kvalitāte

6.1.  Visu Douglas.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. DOUGLAS nodrošina Douglas.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2.  Vietnē Douglas.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu DOUGLAS par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz DOUGLAS divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.

6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai DOUGLAS veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt DOUGLAS bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada DOUGLAS izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai DOUGLAS attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, DOUGLAS var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai DOUGLAS atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt DOUGLAS gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu DOUGLAS uz adresi Ulbrokas iela 30, Rīga, LV-1021, vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas DOUGLAS sniedz Lietotājam atbildi. 

7.   Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 60 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot DOUGLAS iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas kādā no šiem veidiem: :

7.2.1. Lietotājs elektroniski e-pastā nosūta paziņojumu uz DOUGLAS e-pastu: eveikals@douglaslatvia.lv. E-pasta paziņojumā  Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu. Nosūtot atteikumu uz DOUGLAS e-pastu, Lietotājs var arī izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, aizpildot to un nosūtot uz DOUGLAS e-pastu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu DOUGLAS nekavējoties pēc tā saņemšanas paziņo Lietotājam;

7.2.2. Lietotājs caur savu profilu vietnē Douglas.lv aizpilda atteikuma pieteikumu. Lai izmantotu atteikuma tiesības šādā kārtībā, Lietotājs vispirms pieslēdzas savam lietotāja profilam vietnē Douglas.lv, izvēlas konkrēto pasūtījumu, kurā nopirktās preces vēlas pilnībā vai daļēji atgriezt, un atzīmē, kuras preces un kādā daudzumā Lietotājs vēlas atgriezt DOUGLAS. Pēc atgriežamo preču nosaukuma un daudzuma norādīšanas Lietotājam ir obligāti jānorāda bankas konta numurs, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu, kā arī Lietotājam ir jānorāda veids, kādā Lietotājs preces atgriezīs DOUGLAS (pats nogādās DOUGLAS veikalā, nodos kurjeram vai ievietos pakomātā). Pēc izvēles Lietotājs var norādīt preču atgriešanas iemeslu. Pēc šo datu ievadīšanas Lietotājs apstiprina atgriešanas pieteikumu un Lietotāja izvēlētajā veidā atgriež preces un dāvanas, bet ne paraugus, ja tādas ir piemērotas konkrētajai precei pirkuma brīdī, DOUGLAS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā no atteikuma pieteikuma nosūtīšanas dienas. Kad DOUGLAS būs saņēmis atpakaļ Lietotāja atgrieztās preces un dāvanas, ja tādas ir piemērotas konkrētajai precei pirkuma brīdī, DOUGLAS nosūtīs Lietotājam apstiprinājumu par preču saņemšanu.

7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (60 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosūta DOUGLAS kādā no Lietošanas noteikumu 7.2.punktā norādītajiem veidiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.

7.4. Lietošanas noteikumu 7.2.1.punktā norādītajā kārtībā pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci atpakaļ DOUGLAS, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Ulbrokas 30, LV-1021, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci uz DOUGLAS veikalu. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 60 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. DOUGLAS brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto DOUGLAS adresi vai veikalu, netiek uzskatīta par saņemtu, un DOUGLAS nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.

7.5. Ja Lietotājs izmantojis Omniva kurjera vai pakomāta pakalpojumu preces saņemšanai, abos Lietošanas noteikumu 7.2.punktā minētajos veidos Lietotājs ir tiesīgs nosūtīt preci atpakaļ DOUGLAS, šim nolūkam izmantojot preces sūtījumam pievienoto atgriešanas kodu.

7.6. DOUGLAS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu DOUGLAS pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis, izmantojot atteikuma tiesības.

7.7. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav DOUGLAS piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, DOUGLAS nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

7.8. DOUGLAS patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad DOUGLAS būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ DOUGLAS, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

7.9. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

7.10. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

7.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;

7.10.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

7.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.10.5 atpakaļ sūtāmai precei ir jāpievieno dāvanas, ja tādas ir piemērotas konkrētajai precei pirkuma brīdī, oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu dāvanas precei, kā arī dāvana nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu.

7.11. DOUGLAS ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, DOUGLAS ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.

8.   Informācijas apmaiņa

8.1. DOUGLAS sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Douglas.lv sadaļā - Kontakti.

9.   Atbildība

9.1. DOUGLAS ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai Douglas.lv lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. Douglas.lv nav atbildīgs par Douglas.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. DOUGLAS nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus DOUGLAS saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā DOUGLAS centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10.  Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un DOUGLAS regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar DOUGLAS klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

10.3. Produktu izvietojums mājas lapā tiek norādīts hronoloģiski pēc jaunumu pievienošanas. 

10.4. Atsauksmes par produktu var iesniegt tikai reģistrēti lietotāji, kuri ir izmēģinājuši produktu. 

SAGLABĀT NOTEIKUMUS

Norādījumi par atteikumu

Atteikuma tiesības

Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci(-es) nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Klients var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt Douglas.lv iegādāto preci atpakaļ “DOUGLAS LATVIA” SIA.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 60 (sešdesmit) kalendārām dienām, sākot no dienas, kad Klients ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, un ko Klients norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Klients informē DOUGLAS par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (eveikals@douglaslatvia.lv) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Klients var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu vai to izdrukāt (sk.Veidlapa), obligāti norādot bankas konta numuru.

Atteikuma radītās sekas

Ja Klients atteiksies no šā līguma, DOUGLAS atmaksās visus no Klienta saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. DOUGLAS var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtā prece(-es) atpakaļ vai, kad Klients būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece(-es) ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.  

Klients preces nosūta atpakaļ DOUGLAS, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Ulbrokas iela 30, LV-1021, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci uz DOUGLAS veikalu. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Klients preces nosūta atpakaļ pirms 60 dienu termiņa beigām. Klientamm ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. DOUGLAS brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto DOUGLAS adresi vai veikalu, netiek uzskatīta par saņemtu, un DOUGLAS nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.

Klients, kas izvēlās pasūtījuma saņemšanu ar DPD pārvadātājfirmu vai Omniva pakomātos, saņem bezmaksas atgriešanas kodu, kas derīgs 14 dienas. Ja atgriešana tiek veikta pēc šī perioda, tad klients pats sedz tiešās atgriešanas izmaksas.

Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

-          atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

-          preces nedrīkst būt bojātas;

-          preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.), (tas neattiecas uz jau sabojātiem produktiem piegādes laikā);

-          atpakaļ sūtāmai precei(-ēm) jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija to saņemot;

-         atpakaļ sūtāmai precei ir jāpievieno dāvanas, ja tādas ir piemērotas konkrētajai precei pirkuma brīdī, oriģinālā iepakojumā un Klients nav atvēris iepakojumu dāvanas precei, kā arī dāvana nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu.

-          Klientam jāsedz tiešās atgriešanas izmaksas. 

Gadījumā, ja klients atgriež preci bez dāvanas vai atgriež ar lietotu dāvanu, tad dāvanas vērtība tiek ieturēta no atgriežamās preču vērtības. 

 

Informāciju par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem: 

 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto norādījumu līdz ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju saraksta izveidei attiecīgajā jomā, kā ārpustiesas strīdu risinātājs ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Līdz ar to strīdus gadījumā patērētājam ar iesniegumu ir jāvēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV – 1010.

Plašāka informācija PTAC mājas lapā: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 

 

Sūdzību izskatīšanas kārtība par kosmētikas līdzekļu nevēlamu ietekmi:

 

Gadījumā, ja kosmētikas līdzeklis ir radījis nevēlamu ietekmi veselībai, jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.

Informācija par prasībām iesnieguma iesniegšanai ir pieejama: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP113/Apraksts 

Informācija par videonovērošanu SIA “Douglas Latvia” veikalos

  1. Pārzinis - SIA “Douglas Latvia”, reģ. Nr. 40003566973, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 30, Rīga, LV-1021, e-pasts: info@douglas.lv, tālrunis 67788100.
  2. Apstrādes mērķis – noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību.
  3. Apstrādes juridiskais pamats – SIA “Douglas Latvia” leģitīmo interešu ievērošana – aizsargāt SIA “Douglas Latvia” īpašumu, novērst zādzību izdarīšanu SIA “Douglas Latvia” veikalos, atklāt SIA “Douglas Latvia” veikalos izdarītās zādzības, identificēt personas, kas izdara zādzības.
  4. Apstrādātājs – SIA "profITs Telecom", reģ. Nr40103427562,  Rīga, Spilves iela 35A, LV-1055, kas veic videonovērošanu SIA “Douglas Latvia” uzdevumā, ievērojot SIA “Douglas Latvia” norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, un apstrādājot datu subjektu personas datus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
  5. Personas datu saņēmēji – videoieraksti var tikt nodoti institūcijām, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, SIA “Douglas Latvia” pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, zvērinātam advokātam vai juristam, vai zvērinātu advokātu birojam, kas SIA “Douglas Latvia” palīdz nodrošināt tā interešu aizsardzību.
  6. Glabāšanas ilgums – videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai SIA “Douglas Latvia” leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.
  7. Personas (datu subjekta) tiesības – datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem, lūgt, lai viņa personas dati tiek laboti vai dzēsti (ja konkrēto personas datu glabāšana nepieciešama SIA “Douglas Latvia” leģitīmo interešu aizsardzībai, dati tiek laboti vai dzēsti pēc tam, kad attiecīgais mērķis sasniegts), ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi un pārnest tos pie cita pārziņa. Šīs tiesības datu subjekts īsteno, iesniedzot SIA “Douglas Latvia” motivētu rakstveida iesniegumu. Datu subjektam ir arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja datu subjekts uzskata, ka datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības.
  8. SIA “Douglas Latvia” veic videonovērošanu visā klientiem pieejamajā veikala teritorijā. Tāpēc, ja klients - fiziskā persona - nevēlas iekļūt SIA “Douglas Latvia” veiktajā videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “Douglas Latvia” e-veikalā www.douglas.lv .

Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti SIA “Douglas Latvia” mājas lapā internetā, katalogā, blogā Beautystories vai sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat ka:
• varat tikt fotografēts un filmēts;
• fotogrāfijas ar Jūsu attēlu var tikt ievietotas SIA “Douglas Latvia” mājas lapā internetā, Douglas katalogā, blogā Beautystories vai sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

SKAISTUMA PASAULE TAGAD JUMS IR VĒL TUVĀK!

LEJUPLĀDĒ MŪSU LIETOTNI!