Uomo Intense

Valentino Uamo intense

Harismātisks valdzinājums - īstena pārliecinoša vīrišķība. Šajā nākamajā Valentino Uomo stāsta nodaļā mūsu jaunais mantinieks parāda vēl nebijušu savas personības pusi – vēl spilgtāku un harismātiskāku. Viņa pārliecinošo vīrišķību, ko rada līdera personība un spēcīgā aura, pauž dziļais un ciešais skatiens.