Y Live Intense

Flakona minimālā dizaina pamatā ir zīmola ikoniskais, ģeometriskais burts “Y”. Vīrišķīgs fougère aromāts, kura kompozīcija plašāk atspoguļo Y vīrieša daudzšķautņaino personību. Tas ir patiesas brīvības aromāts, kas spēlējas starp gaismu un tumsu.